Modlitba

Chcete-li, abych se za Vás modlil. Zadejte údaje o Vás (stačí jméno a příjmení) a pokud máte konkrétní problém či důvod, také jej popište. To vše vložte do komentáře. Komentář se zobrazí, až jej schválí administrátor (a to jsem já). Takže tyto údaje nebudou zveřejněny.
__________________________________________________________
Pane nauč nás modlit se
A tak jim dal příklad: Tzv. modlitba „Otče náš“
Zkusme se zamyslet nad touto modlitbou:
Náš nebeský Otče, vzdáváme čest tvému svatému jménu.
Jak mu tuto čest vzdáváme? Měli bychom svým životem. Přemýšlejme tedy o tom, jak žijeme. Jestli právě náš život je tím, čím vzdáváme čest Bohu?
Ujmi se vlády,ať se děje všechno podle tvé vůlejak v nebi, tak i na zemi.
Toto je jedna z nebezpečných částí, tedy nebezpečné pro nás. Proč? Co když se to splní? Jsme si vědomi toho, že se naše plány, budoucnost a všechno může od základů změnit?
3 Dej nám chléb i dnes Hospodin se o člověka stará a my (alespoň já) chceme aby se staral.
4 a odpusť nám naše provinění, tak jako my odpouštíme těm, kteří nám ubližují.
Další nebezpečná část modlitby. K čemu tady v této části Boha vyzýváme? Zkusím to napsat jinak. „Pane prosím Tě, jestli já nedokážu odpustit, ani Ty mi neodpouštěj.
Chraň nás před pokušeníma vysvoboď nás z moci zlého.Amen.“

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Hospodine, děkuji Ti za tyto stránky, že se mi daří je aktualizovat a spravovat.
Prosím požehnej všem, kteří se příjdou podívat na tyto stránky, ať už se jim líbí či ne. Není to jejich chyba.
Odpusť nám naše prohřešky a dej nám sílu odpustit těm, kteří se proti nám provinili. Prosím dej nám sílu odputit také sami sobě. Chválíme Tě Bože za život Pána Ježíše Krista, protože nám ukázal jak žít, za jeho smrt, protože byl zabit také kvůli nám. Kvůli našim proviněním a hříchům. Děkujeme Ti také za jeho z mrtvých vstání, protože je to pro nás nadějí, že i mi jednou budeme vzkříšeni a setkáme se s Ním i se svými sourozenci v Kristu Ježíši.
Standa

Luk 11,9-10 A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *