Proroctví

Tady bych chtěl publikovat některá Biblická proroctví a také to, jak vidím já jejich naplnění.

Proč proroctví?
Proroctví je důkazem existence všemohoucího Boha, který panuje nad všemi a vším.
Čím hlouběji studujeme proroctví, tím více důvěřujeme Boží velikosti. Proroctví ukazuje působení Boží ruky v dějinách. Už dopředu ukazuje, jak Bůh ovlivní lidské dějiny.
Proroctví dokazuje, že Bible je spolehlivé Boží slovo.
Proroctví nám vysvětluje minulost a předpovídá budoucnost, jinými slovy „prorocrví spojuje minulost s budoucností“.
Stvořitel chce právě na proroctví ukázat co mám dělat aby se naplnila moje naděje pro věčnost. Aby nezůstala jen nadějí, ale stala se skutečností.

1. Proroctví z knihy Daniele proroka 2. kapitoly.