Desatero alkoholika-toxikomana

 1. Léčím se pro sebe.
 2. Musím se léčit pro sebe, protože když se chci léčit pro rodinu, práci atd. a změní se podmínky v rodině, práci či jinde. Pak přestávám mít důvod se léčit a jsem zase na začátku. Každá recidiva mne vhodí na začátek celého procesu. Jenže: když se léčím pro sebe, má to ve výsledku pozitivní vliv na moji rodinu, práci i okolí. A to přece není sobecké. Když pochopím, že mám problém a chci ho řešit léčbou, co je na tom sobeckého? Takže dnes vím, že „léčím se pro sebe“, nemá nic společného se sobectvím.

 3. Uvědomuji si skutečnost, že jsem alkoholik
 4. či toxikoman-čili osoba, které požívání alkoholu či drog způsobuje těžkosti zdravotní, rodinné, společenské a znemožňuje žít plným životem.

 5. Budu dodržovat naprostou a trvalou abstinenci,
 6. alkoholismus je doživotní choroba, alkoholik se nikdy nenaučí pít s mírou, abstinence je formou diety.

 7. Angažuji se při léčbě,
 8. nikdo ze mne abstinenta neudělá, při léčbě svého alkoholismu musím aktivně spolupracovat.

 9. Netajím se s léčbou,
 10. o své léčbě informuji jen své známé a lidi na kterých mi záleží.

 11. Nevystavuji se zbytečnému riziku,
 12. vyhýbám se situacím, při kterých bych se mohl znovu napít či požít drogu. Nevyhledávám „starou“ společnost, nechodím do hospod.

 13. Najdu si své záliby a koníčky,
 14. abstinující člověk má více volného času, který může prožít příjemně a užitečně.

 15. Dodržuji zdravou životosprávu,
 16. doba celého dne má být rovnoměrně rozvržena na práci, odpočinek a zábavu. Sportuji, abych si udržel dobrou tělesnou kindici.

 17. Učím se řešit své problémy,
 18. cílem psychoterapie není zbavit člověka problémů, ale naučit ho, jak je má řešit.

 19. Kontakt s léčebnou institucí,
 20. propuštěním léčba nekončí. Další částí léčby je doléčování v protialkoholní ambulanci, rovněž docházím na kluby, abych měl podporu ve svém úsilí o abstinenci.