Tradice AA

Anonymní alkoholici znamenali pro své členy rozdíl mezi utrpením a střízlivostí, a často také rozdíl mezi životem a smrtí. AA mohou samozřejmě znamenat stejně mnoho pro ty nesčetné alkoholiky, jichž ještě nedosáhli.
Žádné společenství mužů a žen proto nikdy nemělo naléhavější potřebu soustavné efektivnosti a vytrvalé jednoty. Jako alkoholikům je nám jasné, že musíme spolupracovat a vydržet spolu, protože jinak bychom všichni nakonec zemřeli sami.
„12 TRADIC“ Anonymních alkoholiků obsahuje podle AA ty nejlepší odpovědi na naléhavé otázky „Jak mohou AA nejlépe pracovat?“ a „Jak mohou AA zůstat jednotni a díky tomu přežít?“, jaké jsme získali vlastní zkušeností.
Následuje 12 TRADIC AA ve zkrácené verzi. Jde o kratší verzi původního plného znění Tradic AA v originále z roku 1946. Plné znění najdete v knize
ANONYMNÍ ALKOHOLICI.
ISBN 0-916856-28-3

 1. Náš  společný  prospěch by měl být na prvním místě; osobní uzdravení závisí na jednotě A.A.
 2. Pro potřebu našeho společenství existuje pouze jedna nejvyšší autorita – milující Bůh, tak jek se projevuje v našem společném vědomí. Naši vedoucí představitelé jsou pouze spolehliví služebníci, kteří nám nevládnou.
 3. Jediným požadavkem členství v A.A. je touha přestat pít.
 4. Každá skupina A.A. by měla být autonomní s výjimkou případů, které ovlivňují ostatní skupiny, nebo A.A. jako celek.
 5. Každá skupina má pouze jediný hlavní účel – předávat poselství alkoholikovi, který ještě trpí.
 6. Skupina A.A. by nikdy neměla podporovat a financovat jakékoliv příbuzné zařízení nebo podnik stojící mimo A.A., ani mu propůjčovat jméno A.A., aby nás problémy týkající se peněz, majetku a prestiže neodváděly od našeho hlavního účelu.
 7. Každá skupina A.A. by měla být plně soběstačná a odmítat příspěvky z venku.
 8. Anonymní alkoholici by se nikdy neměli zprofesionalizovat, i když naše služební střediska mohou zaměstnávat specialisty.
 9. A.A. jako takoví by nikdy neměli být organizováni; můžeme však vytvářet služební rady nebo komise zodpovědné přímo těm, kterým slouží.
 10. Společenství Anonymních alkoholiků nemá žádné názory na vnější záležitosti, a proto by jméno A.A. nemělo být nikdy zataženo do veřejných sporů.
 11. Naše vztahy k veřejnosti jsou založeny spíše na přítažlivosti než na reklamě; musíme vždy zachovávat osobní anonymitu na úrovni tisku, rozhlasu, televize a filmu.
 12. Anonymita je duchovním základem všech našich tradic, která nám navždy připomíná, že máme dávat přednost zásadám před osobními zájmy.

Chcete zjistit jak jste na tom s pitím Vy? Zde je test, který si můžete vytisknout a pravdivě vyplnit. Prosíme Vás, buďte k sobě upřímní.