Křesťanství

…toto je téma, pro mne velmi důležité. Budu tady do budoucna presentovat některé své názory a postřehy. Pokud vás toto téma nezajímá, prosím odejděte.

Víra v Boha. Co to je? Pro mne je to vztah důvěry. Důvěry někomu, kdo byl ochoten se vzdát úplně všeho, včetně svého života, aby mi mohl odpustit. Aby mi mohl pomoci s mým životem.

To co bych chtěl sdělit hned na začátku je, že očekávám druhý příchod Ježíše Krista.
Co mne vede k přesvědčení že se vrátí? Na mnoha místech Bible je uvedeno Ježíšem nebo někým, kdo je mu blízko, že se vrátí. Na mnoha místech Bible je doba jeho návratu označena jako „poslední doba“. Věřím, že patřím ke generaci, která se může dožít Jeho druhého příchodu. To že se tento svět řítí do nějakého velkého problému, je jasné mnoha lidem i bez zvláštních znalostí. Situace života planety země z hlediska ekologického, ekonomického i morálního je dlouhodobě neudržitelná. Na několika místech Bible mluví o této situaci a uvádí ji jako „poslední dobu“.

Budu na těchto stránkách uvádět místa v Bibli. Platí pravidlo: kniha kapitola, verše. Příklad: Ev.Jana 14,1-3. To znamená „Evangelium podle Jana 14. kapitola, 1.-3. verš. Používám ponejvíce nový překlad Bible Kralické, tzv. Překlad 21. století. Modrý text s podtržením znamená odkaz. při kliknutí se přesunete na stránku s Biblí on-line. Na uvedenou knihu, kapitolu a vyznačené verše.

A tak pro dnešek uvedu jen dva texty hovořící o 2. příchodu Ježíše Krista. Ten první je výpověď samotného Pána Ježíše, jak ji zaznamenal apoštol Jan:

Ev.Jan 14,1-3 „Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já“.

Ten druhý je zaznamenán na začátku knihy Skutků apoštolů:

Skutky 1,9-11 „Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu a řekli jim: „Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“

Tyto dvě výpovědi zatím stačí, ale věřte že to nejsou jediné výpovědi o Jeho druhém příchodu.