Archiv autora: Standa

Svoboda myšlení a rozhodování To, o čem chci dnes hovořit, to co Vám chci sdělit je poselství o svobodě. Svoboda je pro mne nesmírně důležitá, neznamená dělat si, co chci, nebo nedělat co musím, nestarat se o povinnosti a lidi, … Celý příspěvek

Publikováno | Autor: Standa | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svoboda závislého člověka

Matouš 28,16-20 16 Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. 17 A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. 18 Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na … Celý příspěvek

Publikováno | Autor: Standa | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poslání

Izaiáš 61,1-3:1Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, 2vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, … Celý příspěvek

Publikováno | Autor: Standa | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Radostná zvěst-text z Bible

Na téma „Hvězdných válek“ bylo napsáno mnoho knih, natočeno mnoho filmů, ale víte že: Bible hovoří o hvězdné válce? Jako ve všech filmech a knihách zvítězí zástupce dobra a zlo je poraženo. I v této válce zvítězí dobro nad zlem. … Celý příspěvek

Publikováno | Autor: Standa | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Star Wars – Hvězdné války

2 Kor 5, 19 V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá jim jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Potřebuji oduštění? Nevím co se svým životem? Kam směřuji? Kde je moje místo? Tyto otázky řeší každý člověk, ať … Celý příspěvek

Publikováno | Autor: Standa | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Smíření