Star Wars – Hvězdné války

Na téma „Hvězdných válek“ bylo napsáno mnoho knih, natočeno mnoho filmů, ale víte že:
Bible hovoří o hvězdné válce?
Jako ve všech filmech a knihách zvítězí zástupce dobra a zlo je poraženo. I v této válce zvítězí dobro nad zlem.
Zj.Jana 12,7-8. „V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo“
To je však jen první díl této války. Když se pro draka nenašlo místo v nebi. Tak někde snad musí být? Bible tady něříká, že byl zabit. A tak tyto texty pokračují.
Zj.Jana 12,9-10 a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
Co tyto texty znamenají pro člověka? Pro obyvatele planety země?
Zj.Jana 12,12. Veselte se proto, nebesa i vy, kdo v nich přebýváte. Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“
Tak, a máme to. Ďábel je tady a hněvá se. Bytost, kterou nemůžeme vidět. Bytost, jejíž původ není na této zemi. Bytost, o které je reálný předpoklad, že je mnohem inteligentnější než člověk. Je tady a hněvá se.
Na koho? Na člověka? Proč? Co jí človět udělal?
Já myslím že se zlobí na Boha. Protože Bůh odhalil drakovu povahu.
Jakou povahu má drak?
Příjmeme-li, že drak vládne této planetě, pak nemusíme chodit daleko. Jen se podívej kam směřuje naše lidství. Kam směřuje vláda draka.
Po ekonomické stránce –
Po ekologické stránce –
Po morální stránce –
Znáte přísloví „Jaký pán, takový krám“?
Proč to ale všechno zase odnese ten nejslabší?
Možná právě proto, že se nemůže bránit. Já myslím, že existuje obrana pro člověka. Pokud uvěříme Bibli. Ta hovoří o hvězdných válkách. Pak jí můžeme věřit i v řešení tohoto problému. Kdo je odpovědný za tento stav věcí? Bůh nebo drak?
Zkuste přemýšlet o situaci: „Rodičům se chce někdo pomstít a ublíží jejich dítěti.“
O jakém charakteru toto svědčí? Můžou za to rodiče? Jan 1,12 Já jsem Boží dítě.
Bible není skoupá na informace o konečném řešení katastrofy zvané „hřích“.

Příspěvek byl publikován v rubrice Standovi poznámky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.